Z NAŠÍ ČINNOSTI

Rozhovor s naší lékařkou, MUDr. Natalii Stoklasovou, o zapojení studentů medicíny a činnosti Ferdinandus Orden 1561 v současné pandemii koronaviru. Rozhovory dále pokračují se zástupci IZS.

Jsme zdravotníci, strážci zákona, vojáci, terapeuti, právníci, dobrovolníci. Jsme z celé České republiky, a proto jsme se rozhodli v první řadě maximálně nasadit své síly v rámci svých profesí v regionech, kde sloužíme a žijeme. Působíme především na Hradecku, Pardubicku, Plzeňsku a v Praze. Ve volném čase po službě pak pomáháme organizovat...

V polovině ledna proběhlo na zámku v Brandýse nad Labem tradiční novoroční setkání Hradecké komendy Ferdinandus Orden 1561 s účastí milých hostů.

Lékař hradecké komendy Ferdinandus Orden MUDr. David Astapenko, Ph.D. si v listopadu na zámku v Lužanech převzal prestižní ocenění "Cenu Josefa Hlávky za vědeckou literaturu roku 2019". Ocenění proběhlo v předvečer 30. výročí sametové revoluce.

Domácí násilí je velmi citlivé téma a je třeba, abychom to my všichni v rámci zajišťování pomoci vnímali a sami neubližovali obětem nevhodným přístupem. V rámci mnohaleté praxe jsme se setkali s mnoha dobrými i špatnými příklady. Proto jsme přesvědčení, že dobrá cesta k řešení spočívá ve spolupráci všech subjektů, ideálně od počátku, nebo v dobré...

Hradecká komenda se zúčastnila vrcholného mezinárodního řádového setkání Ferdinandus Orden 1561, které proběhlo v sobotu 7.září 2019 v loretánské bazilice v St. Andrä v Korutanech.Slavnosti se vedle představitelů rakouské vlády a samosprávy zúčastnila i řada významných mezinárodních osobností a organizací.Během slavnostního aktu byli dva důstojníci...

Měli jsme tu čest poděkovat člověku, který se jako mladý skaut v oddíle Jaroslava Foglara stal literární předlohou jedné z postav Rychlých šípů. Je to výjimečný člověk, který byl pro své skutečné morální hodnoty, předávané po celý svůj dlouhý život, inspirací několika generacím mládeže. A nesmazatelnou stopu po sobě zanechal i ve svém profesním...

V sobotu 18.5. 2019 proběhlo v pevnosti Josefov mezinárodním setkání rytířských řádů, které se konalo na pozvání města Jaroměř. Pořadatelem byla nadace Bavorského vojenského řádu - Stiftung Bayerischer Miliär Orden a Hradecká komenda Ferdinandus Orden 1561. Hosty byli představitelé Řádu sv. Lazara, Řádu sv. Stanislava a Ciriaců.