Z NAŠÍ ČINNOSTI

Ve spolupráci s Lékařskou fakultou Univerzity Karlovy v Hradci Králové a dalšími tradičními partnery vzděláváme studenty medicíny, aby byli v rámci své práce připraveni na setkání s oběťmi násilných trestných činů. Cílem je, aby se budoucí lékaři uměli v těchto náročných situacích zorientovat, a aby v souladu se svými právními normami znali...

V říjnu 2021 realizovala naše partnerská organizace BETHANY - DŮM POMOCI dva kurzy, zaměřené na téma pečujících osob. Za projektem stojí naše terapeutka, Nikola Joštová, která současně vede organizaci Bethany.

V červnu 2021 proběhl v Brně seminář, jehož cílem je připravit zdravotníky na profesní setkání s obětí násilní. Seminář je součástí akreditovaného vzdělávacího projektu "Právo žít", který je v Hradci Králové realizován již 6. rokem ve spolupráci s IFMSA CZ a institucemi, které se podílejí na pomoci obětem.

Na konci srpna se představitelé Hradecké komendy Ferdinandus Orden 1561 setkali s královéhradeckým biskupem, Jeho Excelencí Mons. Janem Vokálem. Cílem setkání bylo představení činnosti komendy a poslání řádu na národní a mezinárodní úrovni.
Pana biskupa zaujala idea podpory příslušníků služebných sborů v případě jejich zranění, nebo vážného...

Měli jsme tu čest zúčastnit se vzpomínkových akcí v souvislosti s válkou 1866 a uctít památku padlých vojáků obou stran.

Řád Ferdinandus orden 1561 obdržel v průběhu měsíce února ocenění od 3 rakouských biskupů. Ocenění se týká řádové činnosti během pandemie SARS -CoV - 2.
Více zde.

Během vánočních svátků nám přišlo milé poděkování z Hradeckého Domova pro matky s dětmi za opakované sbírky oblečení pro maminky a děti.

V září jsme se zapojili do festivalu "Týdnu pro duševní zdraví", pořádaném organizací Péče o duševní zdraví v Královéhradeckém a Pardubickém kraji. Naše lékařka Natalie Stoklasová již po čtvrté vedla workshop s tématikou duševního zdraví, letos na téma Mindfulness aneb umění všímavosti. Workshop byl převážně prakticky zaměřen a účastníci se tak...

Na základě prohlubující se krize z důvodu probíhající pandemie COVID 19 a na základě ohrožení zdravotnického personálu, vznikl v rámci ČČK Praha 1 projekt na školení použití osobních ochranných pracovních pomůcek pro poskytovatele sociálních služeb (např. domovy pro seniory a další) a jeho personálu v režimu COVID - 19. Školení se snažíme...