Z NAŠÍ ČINNOSTI

Během vánočních svátků nám přišlo milé poděkování z Hradeckého Domova pro matky s dětmi za opakované sbírky oblečení pro maminky a děti.

Na základě prohlubující se krize z důvodu probíhající pandemie COVID 19 a na základě ohrožení zdravotnického personálu, vznikl v rámci ČČK Praha 1 projekt na školení použití osobních ochranných pracovních pomůcek pro poskytovatele sociálních služeb (např. domovy pro seniory a další) a jeho personálu v režimu COVID - 19. Školení se snažíme...

V září jsme se zapojili do festivalu "Týdnu pro duševní zdraví", pořádaném organizací Péče o duševní zdraví v Královéhradeckém a Pardubickém kraji. Naše lékařka Natalie Stoklasová již po čtvrté vedla workshop s tématikou duševního zdraví, letos na téma Mindfulness aneb umění všímavosti. Workshop byl převážně prakticky zaměřen a účastníci se tak...

Blahopřejeme lékaři hradecké komendy, kpt. MUDr. Davidu Astapenkovi, Ph.D. za ocenění, které si 2.9. 2020 převzal z rukou primátora města Hradce Králové. Cenu primátora si David Astapenko převzal za studentskou tvůrčí práci v oborech přírodovědných, technických a zdravotnických, kdy dokončil postgraduální studium jako student Lékařské fakulty...

Část z nás sloužila u červených baretů, proto bylo otázkou stavovské hrdosti zúčastnit se dne 29. 8. 2020 slavnostního odhalení památníku skupině Platinum - Pewter. Měli jsme tu čest, ve spolupráci s Generálním převorem mezinárodního řádu Křižovníků s červeným srdcem Petrem Encem, ocenit a poděkovat iniciátorům památníku. Památník připomíná seskok...

Již podruhé v letošním roce jsme organizovali sbírku dětského a těhotenského oblečení. Na přelomu léta a podzimu tak reagujeme na tíživou situaci, do které se v důsledku zhoršeného ekonomického stavu dostala řada matek samoživitelek. Oblečení bylo předáno hradeckému azylovému domu pro matky s dětmi. Naše poděkování patří především manželům...

Bojiště 1866

09.07.2020

Měli jsme tu čest zúčastnit se pietního aktu k uctění památky padlých z války 1866. Bitva u Hradce Králové byla počtem bojujících vojáků obou stran největším vojenským střetnutím v našich dějinách. Současně svými dalekosáhlými důsledky předznamenala nejenom vzestup Pruska v jeho roli sjednotitele německých zemí, což v konečném důsledku vedlo k 1. i...

Již potřetí jsme se společně s BETHANY - DŮM POMOCI podíleli na realizaci příměstského tábora Kiekertek v Přelouči.

Oslavili jsme Den vítězství společně s kolegy z Československé obce legionářské a s chrudimskými veterány. V Praze a okolí, v Brandýse nad Labem, v Hradci Králové, ve Vysoké nad Labem, v Odolově a na dalších místech jsme uctili památku těch, kdo položili život za osvobození naší vlasti. Nezapomněli jsme ani na Palečkovi vnuky, kteří sní svůj věčný...