Z NAŠÍ ČINNOSTI

V rámci pokračování nového předmětu na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové proběhla v tomto týdnu další přednáška, tentokrát na téma trauma. Představila téma traumatu - adverzní zkušenosti, jak se projevuje, jak a proč vzniká, co ho způsobuje. Vysvětlila, jak to je u dospělých a jak u dětí, včetně znaků projevů. Studenti se...

Letos proběhl již 26. ročník akce Týdny pro duševní zdraví, pořádané organizací Péče o duševní zdraví, a i tentokrát jsme se zapojili do jeho organizace a přispěli do programu workshopem naší lékařky Natalie Stoklasové. Tentokrát s velmi poetickým názvem "Jak se z toho nezbláznit?" Součástí workshopu byla trocha teorie o stresu a syndromu vyhoření,...

S chrudimskými veterány výsadkáři jsme v Aleji veteránů v Rajhradu u Brna vysadili 5 nových stromů za naše společné kamarády, kteří se nevrátili z Afgánistánu. Budeme si je tak moci symbolicky přenést do duší nových stromů a dát jim znovu možnost zapustit kořeny v milované rodné zemi. Pro některé z nás je důležité mít takové místo, z něhož vyzařuje...

Ve spolupráci s Lékařskou fakultou Univerzity Karlovy v Hradci Králové a dalšími tradičními partnery vzděláváme studenty medicíny, aby byli v rámci své práce připraveni na setkání s oběťmi násilných trestných činů. Cílem je, aby se budoucí lékaři uměli v těchto náročných situacích zorientovat, a aby v souladu se svými právními normami znali...

V říjnu 2021 realizovala naše partnerská organizace BETHANY - DŮM POMOCI dva kurzy, zaměřené na téma pečujících osob. Za projektem stojí naše terapeutka, Nikola Joštová, která současně vede organizaci Bethany.

V červnu 2021 proběhl v Brně seminář, jehož cílem je připravit zdravotníky na profesní setkání s obětí násilní. Seminář je součástí akreditovaného vzdělávacího projektu "Právo žít", který je v Hradci Králové realizován již 6. rokem ve spolupráci s IFMSA CZ a institucemi, které se podílejí na pomoci obětem.

Na konci srpna se představitelé Hradecké komendy Ferdinandus Orden 1561 setkali s královéhradeckým biskupem, Jeho Excelencí Mons. Janem Vokálem. Cílem setkání bylo představení činnosti komendy a poslání řádu na národní a mezinárodní úrovni.
Pana biskupa zaujala idea podpory příslušníků služebných sborů v případě jejich zranění, nebo vážného...

Měli jsme tu čest zúčastnit se vzpomínkových akcí v souvislosti s válkou 1866 a uctít památku padlých vojáků obou stran.

Řád Ferdinandus orden 1561 obdržel v průběhu měsíce února ocenění od 3 rakouských biskupů. Ocenění se týká řádové činnosti během pandemie SARS -CoV - 2.
Více zde.