SPOLUPRACUJEME

Bethany - dům pomoci

Terapeuticky - duchovní centrum, nabízí pomoc lidem, kteří se dostali do krizové životní situace.

www.bethanydp.cz

Poradna pro oběti násilí a trestné činnosti a Dětské krizové centrum NOMIA 

www.nomiahk.cz

International Federation of Medical Student´s Associations Czech Republic, pobočka na Lékařské fakultě University Karlovy v Hradci Králové. Spolupracujeme při pořádání projektu Právo žít.  

www.ifmsa.cz

Nadační fond REGI BASE pomáhá novodobým válečným veteránům, vojákům, policistům, hasičům, záchranářům a jejich rodinám. 

www.regibase.cz