SPOLUPRACUJEME

Bethany - dům pomoci

Terapeuticky - duchovní centrum, nabízí pomoc lidem, kteří se dostali do krizové životní situace.

Poradna pro oběti násilí a trestné činnosti a Dětské krizové centrum NOMIA www.nomiahk.cz

International Federation of Medical Student´s Associations Czech Republic, pobočka na Lékařské fakultě University Karlovy v Hradci Králové. Spolupracujeme při pořádání projektu Právo žít.  

https://www.ifmsa.cz/fakulty/hradec-kralove