Podpora rodin příslušníků ozbrojených bezpečnostních sborů, hasičů a záchranářů, které v přímé souvislosti se službou utrpěli ztrátu, nebo kde došlo k těžkému zranění, nebo onemocnění.
Podpora subjektů, které se zaměřují na pomoc a poradenství obětem násilí v Královéhradeckém kraji.
Řešení problematiky domácího násilí a obětí násilí, od pomoci a podpory obětí, po preventivní přednáškovou činnost.
Zapojení zdravotníků do problematiky pomoci obětem násilí.