V letošním roce 2021 slavíme 460 let existence FO

16.10.2021

Ferdinandus Orden 1561 byl založen v souvislosti s tureckými válkami 9. září 1561 jako rytířské společenství, pečující o válečné vysloužilce a rodiny po padlých vojácích.

Postupně se jeho podpora rozšířila na další vznikající služebné sbory - policii, hasiče a zdravotníky. Dnes podle svých sil a možností pomáhá v Rakousku, České republice a Německu i dalším potřebným a spolupracuje přitom s řadou státních i nestátních organizací. Po svém obnovení pomáhá v Čechách krátce, od roku 2015.

Letos slavíme 460 let od založení, to už je zavazující tradice.