ŠKOLENÍ ZDRAVOTNÍKŮ A DOBROVOLNÍKŮ

18.10.2020

Na základě prohlubující se krize z důvodu probíhající pandemie COVID 19 a na základě ohrožení zdravotnického personálu, vznikl v rámci ČČK Praha 1 projekt na školení použití osobních ochranných pracovních pomůcek pro poskytovatele sociálních služeb (např. domovy pro seniory a další) a jeho personálu v režimu COVID - 19. Školení se snažíme uskutečnit v co nejvíce zařízeních na území Prahy.

Souběžně s tímto školením probíhá kurz pro dobrovolníky s názvem Kurz pro dobro - pečovatele. V tomto kurzu se dobrovolníci dozvídají o správném chování a správném pečování o pacienta/klienta v případě, že budou nasazeni v rámci současné krizové situace, jako podpora zdravotnického personálu. Součástí kurzu je i proškolení v používání osobních ochranných pracovních pomůcek.

Mezi školitele patří i náš š.prap. Lubomír Roušal, dlouholetý aktivní člen Českého červeného kříže.