Setkání s královéhradeckým biskupem

16.10.2021

Na konci srpna se představitelé Hradecké komendy Ferdinandus Orden 1561 setkali s královéhradeckým biskupem, Jeho Excelencí Mons. Janem Vokálem. Cílem setkání bylo představení činnosti komendy a poslání řádu na národní a mezinárodní úrovni.
Pana biskupa zaujala idea podpory příslušníků služebných sborů v případě jejich zranění, nebo vážného onemocnění a dále projekt vzdělávání studentů medicíny v rámci jejich přípravy na profesní setkání s obětí násilí.