ROLE ZDRAVOTNÍKŮ PŘI SETKÁNÍ S OBĚTÍ DOMÁCÍHO NÁSILÍ A NÁSILNÉ TRESTNÉ ČINNOSTI

03.07.2018

Již čtvrtým rokem ve spolupráci s IFMSA CZ a NOMIA vzděláváme zdravotníky, aby byli v rámci své práce připraveni na setkání s oběťmi násilných trestných činů.
Cílem je, aby se zdravotníci uměli v těchto náročných situacích zorientovat, a aby v souladu se svými právními normami znali možnosti další pomoci, i organizace, na které mohou odkázat.