Projekt právo žít – Domácí násilí. Hradec Králové

27.04.2022

Ve středu 27.4. 2022 proběhla v kampusu UK (Zborovská 2089)Hradec Králové. Diskuze s

odborníky na téma domácí násilí.

https://www.facebook.com/events/s/pravo-zit-debata-s-odborniky/507528724177787/