PŘÍPRAVA ZDRAVOTNÍKŮ NA PROFESNÍ SETKÁNÍ S OBĚTÍ NÁSILÍ

16.10.2021

Ve spolupráci s Lékařskou fakultou Univerzity Karlovy v Hradci Králové a dalšími tradičními partnery vzděláváme studenty medicíny, aby byli v rámci své práce připraveni na setkání s oběťmi násilných trestných činů. Cílem je, aby se budoucí lékaři uměli v těchto náročných situacích zorientovat, a aby v souladu se svými právními normami znali možnosti další pomoci, i organizace, na které mohou ošetřované pacienty (oběti násilí) odkázat. Vedle projektu "Právo žít" se nyní studenti medicíny seznamují s touto problematikou i v rámci nového předmětu "Problematika domácího násilí", který LF UK v HK připravila pro 4. ročník. Nový předmět sestává z 10ti přednáškových bloků, ve kterých vystoupí zdravotníci s praktickými zkušenostmi, sociální pracovníci, terapeuti, právníci, policisté a zástupci pomáhajících organizací. Těší nás zájem studentů o tento předmět, což dokládá jejich vysoká účast.