Příměstský tábor Kiekertek

05.07.2020

Již potřetí jsme se společně s BETHANY - DŮM POMOCI podíleli na realizaci příměstského tábora Kiekertek v Přelouči.

Příměstský tábor byl tematicky zaměřen na indiány. Cílem bylo předat dětem zábavnou formou morální hodnoty, jako jsou čest, přátelství, vzájemný respekt a spolupráce. Týdenní program se nesl v napínavém duchu rozluštění tajemství a hledání pokladu.Děti se formou her a kvízů naučili rozdělávat oheň, poznávat léčivé rostliny a jejich užitečné vlastnosti, předcházet úrazům i ošetřovat zranění, střílet z luku a házet oštěpem. Především se ale učili pomáhat si mezi sebou.Vhodně zvolené téma děti velmi zaujalo a vedlo je k soutěživosti a navazování přátelství. Zábavná forma pomohla k úspěšnému vstřebávání předávaných poznatků a dovedností. S ohledem na zvýšené hygienické požadavky v rámci preventivních opatření ke COVID 19 byla organizace celé akce náročná.