Památník paraskupinám Platinum-Pewter

29.08.2020

Část z nás sloužila u červených baretů, proto bylo otázkou stavovské hrdosti zúčastnit se dne 29. 8. 2020 slavnostního odhalení památníku skupině Platinum - Pewter. Měli jsme tu čest, ve spolupráci s Generálním převorem mezinárodního řádu Křižovníků s červeným srdcem Petrem Encem, ocenit a poděkovat iniciátorům památníku. Památník připomíná seskok paraskupin Platinum-Pewter do Protektorátu a jejich hrdinnou bojovou činnost. Mezi členy paraskupiny patřil i patron chrudimských výsadkářů - brig. gen. v.v. Jaroslav Klemeš, nositel Řádu Bílého lva, vojenské třídy. Tradice zavazuje.