Ordenshochfest 2019

07.09.2019

Hradecká komenda se zúčastnila vrcholného mezinárodního řádového setkání Ferdinandus Orden 1561, které proběhlo v sobotu 7.září 2019 v loretánské bazilice v St. Andrä v Korutanech.Slavnosti se vedle představitelů rakouské vlády a samosprávy zúčastnila i řada významných mezinárodních osobností a organizací.Během slavnostního aktu byli dva důstojníci hradecké komendy po složení slavnostní přísahy povýšeni na rytíře a šlechtice řádu. Tři další členové obdrželi z rukou velmistra a senátu významná ocenění za svou dlouholetou práci.