Odhalení pomníku československých legionářů

14.06.2018

V neděli 10. 6. jsme s radostí přijali pozvání na slavnostní odhalení obnoveného památníku padlým legionářům 4. československého střeleckého pluku a poručíka Jana Gayera.
Samotnému odhalení předcházel průvod z Baťkova náměstí na roh ulic Čs. armády a Divišova. Během slavnostního aktu byl památník dokončen formou uložení prstí z bojišť, na kterých českoslovenští legionáři působili. Své projevy přednesli představitelé města Hradce Králové, Armády ČR, Československé obce legionářské.
Akce se účastnili také váleční veteráni, členové historických spolků, zástupci Generálního štábu AČR, Hasičského záchranného sboru, Policie České republiky, Celní správy, senátor Jaroslav Malý, europoslanec Tomáš Zdechovský a mnoho dalších.