Investitura nadace Bavorského vojenského řádu

18.05.2019

V sobotu 18.5. 2019 proběhlo v pevnosti Josefov mezinárodním setkání rytířských řádů, které se konalo na pozvání města Jaroměř. Pořadatelem byla nadace Bavorského vojenského řádu - Stiftung Bayerischer Miliär Orden a Hradecká komenda Ferdinandus Orden 1561. Hosty byli představitelé Řádu sv. Lazara, Řádu sv. Stanislava a Ciriaců.

Cílem setkání v Josefově bylo převzetí záštity nad projektem revitalizace bývalé pevnostní nemocnice, která by se mohla přeměnit v nové medicínsko rehabilitační, terapeutické a výukové centrum. Jejími pacienty by byli primárně strážníci, policisté, hasiči, vojáci, zdravotničtí záchranáři, celníci, příslušníci vězeňské služby a justiční stráže, i jejich rodinní příslušníci. Cílem by bylo zajištění včasné rehabilitační a terapeutické péče po absolvování operací v klasických nemocnicích. Tedy aby společnost zbytečně nepřicházela o draze vycvičené příslušníky, kteří po operaci v nemocnici čekají v následném domácím ošetření neúměrně dlouho na potřebnou rehabilitaci. Projekt by tak vytvořil potřebné zázemí, které tu dlouhodobě zcela chybí. Město v této věci uzavřelo deklaraci o spolupráci s Nadací Bavorského vojenského řádu.

Mezi přítomnými hosty byli zástupci evropského parlamentu, Policie ČR, Celní správy, Armády ČR a Městské policie Jaroměř. Významnými zahraničními hosty byli představitelé německého a rakouského parlamentu, Bundewehru, Bundesheeru.

Program setkání se dělil na několik částí. V první části proběhlo vzájemné představení významných hostů s cílem navázání kontaktů pro možnou spolupráci. Během následného slavnostního aktu v pevnostním kostele byla oceněna řada zasloužilých příslušníků služebných sborů.

V další části programu proběhlo na náměstí v Josefově slavnostní odhalení sochy sv. Barbory - patronky pevnosti a dělostřelců. Tento akt zaštítil poslanec evropského parlamentu Tomáš Zdechovský a představitel nadace Bavorského vojenského řádu Valentin Schäfer.

Třetí částí programu byl galavečer, během kterého byly představeny projekty, související s poskytováním pomoci a podpory rodinám příslušníků služebných sborů. Vedle prezentace pevnostní nemocnice, kterou má město v úmyslu nabídnout k revitalizaci, to byly projekty záchranné sítě, kterou v ČR realizuje Hradecká komenda Ferdinandus Orden 1561 a Nadace Bavorského vojenského řádu. Dále rehabilitační péče zraněným příslušníkům služebných sborů, kterou realizuje Regi BASE, činnost Dětského krizového centra a terapeutického pracoviště NOMIA, která je partnerem sítě pomoci FO a BMO. V závěru prezentovali svou činnost Ciriaci, kteří se zaměřují na obnovu válečných hrobů, především z období 1. a 2. světové války na našem území. Jejich cílem je mimo jiné navracení jmen neznámých padlých a kontaktování rodin.

Během víkendového setkání se podařilo navázat vzájemné kontakty a byla podepsána deklarace vzájemné o spolupráci. Prezentované projekty zaujaly české i zahraniční hosty, což se projevilo zájmem o navázání spolupráce i využití našich zkušeností.