ČINNOST HRADECKÉ KOMENDY V DOBĚ VYHLÁŠENÉHO STAVU NOUZE OD       12.3. 2020 DO KONCE DUBNA 2020.

04.05.2020

Jsme zdravotníci, strážci zákona, vojáci, terapeuti, právníci, dobrovolníci. Jsme z celé České republiky, a proto jsme se rozhodli v první řadě maximálně nasadit své síly v rámci svých profesí v regionech, kde sloužíme a žijeme. Působíme především na Hradecku, Pardubicku, Plzeňsku a v Praze. Ve volném čase po službě pak pomáháme organizovat dobrovolníky, komunikujeme a spolupracujeme s organizacemi, které se od počátku zapojily, nebo se postupně zapojují. Mapujeme nové potřeby zdravotníků, policie, armády a senior center. Současně vyhledáváme další možné zdroje pomoci a snažíme se o jejich propojování se samosprávami a zapojenými organizacemi. Prověřujeme nabízenou pomoc od neznámých organizací a dobrovolníků, abychom vyloučili riziko podvodníků. Snažíme se nezapomínat na své rodiny, které prožívají současnou krizi stejně těžce, jako všichni ostatní. Jsme rodiče a vychováváme i učíme své děti, jsme také dětmi našich rodičů a prarodičů, kterým pomáháme a které chráníme. Máme přátele, na které nezapomínáme

1) V rámci svých profesí sloužíme jako zdravotníci a strážci zákona v první linii.
2) Začali jsme v rámci svých možností a regionálních působností organizovat pomoc pro seniory. Na Pardubicku realizujeme psychopodporu seniorům. Naše terapeutka v rámci zvýšení ochrany seniorů současně zřídila linku psychopodpory pro seniory. Distribuujeme pro seniory ochranné roušky a podařilo se nám v krátkém čase pokrýt 4 domovy pro seniory na Pardubicku, Hradecku a Plzeňsku. Víme totiž že včasnost je velmi důležitým faktorem.
3) V rámci potřebných roušek je od prvních dnů sami zhotovujeme a organizujeme skupiny dobrovolníků. Pomáhali jsme i zajišťováním materiálu, vyzvedáváním hotových výrobků a jejich distribucí na potřebná místa. Celkový objem přesáhl 5 000 Ks. Vedle seniorů jsme zajišťovali jejich distribuci prvosledovým složkám - zdravotníkům Fakultní nemocnice HK, hradeckým a pardubickým strážníkům, vojákům a policistům nasazeným na našich hranicích. Jednalo se o více než 1 000 ks z celkového objemu. Další roušky jsme na vyžádání distribuovali pro hasiče, terénní sociální pracovníky a dobrovolníky Českého červeného kříže, kteří v rámci své aktuální činnosti také stojí v první linii.
4) Nabízíme krizovou intervenci a psychopodprou pro příslušníky prvosledových složek a jejich rodinné příslušníky, protože jsme si dobře vědomi, jak náročnou službu vykonávají a jak je to celé velmi zatěžující i pro jejich rodiny, které se o ně obávají. V rámci další podpory příslušníků v první linii jsme opakovaně zajistili občerstvení v podobě nápojů pro hradecké strážníky a také opakovanou dezinfekci všech budov Městské policie HK, kde se denně střídají směny, sloužící v přímém výkonu.
5) V rámci spolupráce s Humanitární jednotkou Oblastního spolku Českého červeného kříže Praha jsme se podíleli na výstavbě centra pro dobrovolníky Magistrátu hlavního města Prahy. Dále na zajištění nouzového ubytování pro cca 200 turistu, kteří uvízli na Pražském letišti Václava Havla, přípravě balíčků pro policisty a vojáky, sloužící na hraničních přechodech. Koordinujeme také dobrovolníky v rámci párování klientů žádajících o pomoc (senioři - nákupy a jiná pomoc, výroba a distribuce roušek, pomoc při výuce dětí a jiné) s dobrovolníky.
6) Pomáháme organizovat dobrovolníky, komunikujeme a spolupracujeme s organizacemi, které se od počátku zapojily, nebo se postupně zapojují. Současná situace je pro nás všechny nová a nikdo nemá potřebné zkušenosti, proto jsme si vědomi, že jak se situace každý den vyvíjí, je třeba na ni reagovat. Proto mapujeme aktuální potřeby a vyhledáváme zdroje dobrovolníků a firem, abychom pomáhali pokrýt, co je zrovna zapotřebí.
7) Komunikujeme s našimi zahraničními kolegy a vyměňujeme si zkušenosti. Ukazuje se, že pro rakouské a německé kolegy máme, díky cca 3 týdennímu náskoku v opatřeních České republiky, neocenitelné zkušenosti. To se týká služby v první linii, ochrany seniorů i výroby ochranných pomůcek.
8) V neposlední řadě jsme vyslyšeli prosbu hradeckého azylového domu pro matky s dětmi a zajistili jim sladkosti pro děti. Protože stávající omezení trvají dlouho, nedostává se jim kde co, včetně zmiňovaných sladkostí jako motivace a odměn při náročné práci s dětmi