Cesta proti násilí

05.11.2019

Domácí násilí je velmi citlivé téma a je třeba, abychom to my všichni v rámci zajišťování pomoci vnímali a sami neubližovali obětem nevhodným přístupem. V rámci mnohaleté praxe jsme se setkali s mnoha dobrými i špatnými příklady. Proto jsme přesvědčení, že dobrá cesta k řešení spočívá ve spolupráci všech subjektů, ideálně od počátku, nebo v dobré návaznosti. Žádná instituce sama o sobě to celé nerozlouskne a nemůže zajistit konečné vyřešení. Proto máme pro každou oběť v rámci pomoci vytvořit pevný řetěz, kde na sebe budou všechny instituce a poradny přirozeně navazovat a po kterém bude moci oběť postupovat směrem vzhůru - získávat přitom sebejistotu a sílu. Z našeho pohledu je také dobré, aby oběť měla po celou tu dobu průvodce, který jí vždy vysvětlí následující krok a o kterého se lze s důvěrou opřít. Tím průvodcem může být Intervenční centrum, Bílý kruh bezpečí, NOMIA, nebo nějaký přítel či známý, který se zapojí do pomoci. Víme, že je to těžký boj a také víme, že ho lze vyhrát. Dá to hodně práce a vyžaduje to hodně času a námahy nejenom pro oběť, ale i pro všechny zapojené instituce. Ale to je v pořádku - od toho tu všechny instituce jsou Domácí násilí není normální a nikdo nemá právo druhému ubližovat, tím méně pak doma, za zavřenými dveřmi. Domov je totiž místem, kde nám má být dobře a které bude naším pevným hradem v nepříznivých časech.