Bojiště 1866

09.07.2020

Měli jsme tu čest zúčastnit se pietního aktu k uctění památky padlých z války 1866. Bitva u Hradce Králové byla počtem bojujících vojáků obou stran největším vojenským střetnutím v našich dějinách. Současně svými dalekosáhlými důsledky předznamenala nejenom vzestup Pruska v jeho roli sjednotitele německých zemí, což v konečném důsledku vedlo k 1. i 2. světové válce, ale i rozpadu habsburské monarchie a vzniku Československa. Děkujeme všem, kdo tuto historii připomínají, aby se nemusela znovu opakovat a všem, kdo pečují o válečné hroby padlých bez ohledu na jejich národnost