152. výročí bitvy u Hradce Králové

30.06.2018

Při příležitosti 152. výročí bitvy u Hradce Králové uctila Hradecká Komenda Ferdinandus orden 1561 památku padlých vojáků obou válčících stran. Krátká Prusko-rakouská válka roku 1866 byla vedena o velmocenskou pozici v regionu a rozhodla o dalším směřování Evropy.

Dnes neprávem opomíjený krátký konflikt 2.pol. 19. st. měl nejenom pro Rakousko, ale pro celou Evropu dalekosáhlé důsledky. Vítězství Pruska vedlo k následné válce Prusko-francouzské, i silovému sjednocení německých zemí do Německého císařství, ve kterém dominovalo Prusko. Přímým důsledkem těchto událostí bylo o necelých 50 let vypuknutí do té doby nejničivějšímu konfliktu - 1. světové války. Rakousko čekaly rok po válce zásadní reformy, z nichž nejvýznamnější byla přeměna státu na Rakousko-Uhersko, které se ve vleku Německa podílelo na rozpoutání velké války. Ta ve svém důsledku obě říše pohřbila a na jejich základě vznikla řada nástupnických zemí, včetně Československa.

Vedle zásadních mezinárodních politických důsledků se tato válka stala prvním konfliktem, v němž se angažoval Červený kříž. Ferdinandský řád, vzniklý roku 1561, svou činností a svým posláním ideu Červeného kříže předstihl o více než 300 let. A právě v duchu tohoto poslání jsme v rámci pietního aktu uctili památku padlých vojínů bez rozdílu válčících stran.