Kontaktní údaje

Česká komturie - gen. Mgr. Ivan Dubec 

Komenda Königgrätz - plk. Bc. Petr Kábrt

email: ferdinandusordenhk@gmail.com 

Facebook: www.facebook.com/fo1561hk/

Hlavní webová stránka řádu (v němčině): www.ferdinandusorden.at


Ferdinandus Orden 1561 je jako rakouská národní humanitární organizace s mezinárodní působností řádně registrována v souladu se zákonem v Rakousku, kde je sídlo Řádu:

Ferdinandus Orden 1561 

ZVR-Zahl: 991354574 Anerkannt gemäß can. 321 ff CIC, 322 § 2 CIC u. 114 CIC 

Ordenskanzlei: A-7011 Siegendorf, Dr. Ludwig Leser Gasse 34

E-Mail: e.kugler@inode.at