Historie tohoto vojenského řádu sahá do roku 1561, kdy Evropa čelila turecké invazi. Zakladatelem byl rakouský vojevůdce Kryštof Kugler a patronem německý císař Ferdinand I. Habsburský, který vládl říši, zahrnující německé, rakouské, české a uherské země.

Původně římskoněmecký král a rakouský arcivévoda Ferdinand Habsburský, se stal roku 1526 smrtí Ludvíka Jagellonského v bitvě u Moháče českým a uherským králem. Spolu s těmito zeměmi zdědil i válku s Turkem a na jeho bedra tak padla obrana Evropy. Čelil Turkům i před branami Vídně a pomalu přenesl válku zpět do Uher. Během dlouhých kampaní proslula řada vojevůdců, mezi nimi i Kryštof Kugler, zakladatel Ferdinandského řádu. Kryštof jako dobrý vojevůdce prosazoval v souladu s rytířskými ideály v mezidobí válečných kampaní péči o vojáky, kteří bránili říši i Evropu proti Turkům. V duchu motta "služba za službu" zaměstnával své veterány, pečoval o těžce zraněné i zmrzačené vojáky i o rodiny padlých. Tuto ideu přednesl i Ferdinandu Habsburskému, který se stal roku 1556 císařem.

Císaře idea nadchla a 9.září 1561 slavnostně založil prestižní služebný rytířský řád, nesoucí jeho jméno coby patrona - Ferdinandus orden 1561. Tímto aktem se stala péče o válečné veterány právní normou, i otázkou prestiže. Dnes je tomuto řádu více než 450 let a rozšířil svou podporu na všechny služebné složky. Vedle vojáků jsou to policisté a strážníci, hasiči a zdravotničtí záchranáři. Stále se držíme původní myšlenky, že rytířství je službou a podporujeme ty, kteří za nás slouží.

Patron řádu, jehož svátek každoročně slavíme, spočinul k poslednímu odpočinku v katedrále sv. Víta v Praze. Kryštof Kugler, zakladatel a první velmistr řádu, pak předal meč a žezlo svým mužským potomkům a tak tento dynastický rytířský řád vykonává svou činnost na území Rakouska, Spolkové republiky Německo a České republiky do dnešních dnů.