Ferdinandus Orden 1561 je starobylý rakouský rytířský řád, jehož motto zní: "Fiat iustitia aut pereat mundus". Jeho hlavní náplní je pomoc potřebným a podpora subjektů, které pomoc potřebným poskytují. Řád má mezinárodní působnost, je apolitický a jeho činnost není zaměřena na zisk.

Zakladatelem řádu byl roku 1561 římský císař, český král a rakouský vévoda Ferdinand I. Habsburský. Řád působil po většinu své existence souběžně v rakouských, německých a českých zemích. Proto současní představitelé řádu od roku 2010 znovu navazují kontakty v České republice s cílem rozvíjet svou činnost i zde.

Řád v tradičním rytířském duchu usiluje o ochranu slabých a potřebných, protože věří, že každá společnost je jenom tak silná, jak se dokáže postarat o své potřebné a slabé. Své cíle si v každém regionu vybírá podle aktuálních potřeb a profesního zaměření svých členů.

Původním a stále aktuálním posláním je podpora rodin příslušníků ozbrojených bezpečnostních sborů, hasičů a záchranářů, které v přímé souvislosti se službou utrpěli ztrátu, nebo kde došlo k těžkému zranění, nebo onemocnění. Cílem je především pomoc s opětovným návratem rodiny a dětí do běžného života. Považujeme za otázkou prestiže podpořit ty, kteří v každodenní službě druhým utrpěli újmu.